Wat doet BeheerOnline als syndicus?

Als syndicus zijn wij erkend door het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV).  Door permanente vorming en bijscholing blijven we op de hoogte van de steeds vaker veranderende wetgeving.

BeheerOnline.be functioneert hier als een neutraal persoon.  Conflicten in verband met belangenvermenging worden zo vermeden.  Het belang van de gemeenschap/VME zal steeds primeren.

De minimum activteiten van een syndicus zijn wettelijk geregeld en kunnen uitgesplitst worden in drie grote entiteiten.

ADMINISTRATIEF

 • Basisdossier
  Basisakte, statuten, reglement inwendige orde, …
 • Secretariaat en briefwisseling
 • Jaarlijkse algemene vergadering
  Bijeenroepen en organiseren.
 • Verslag opmaken VME
  Notuleren van de beslissingen en een verslag bezorgen aan alle mede-eigenaars.
 • Sleutelbeheer
 • Contracten, polissen en samenwerkingen
  Onderhandelen en afsluiten van verzekeringspolissen, contracten, …
 • ...

TECHNISCH

GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN

 • Gemeenschappelijk patrimonium in stand houden
 • Onderhouds- en herstellingswerken
  Offertes verzamelen, afspraken maken met leveranciers, …
 • Technische installaties bedrijfsklaar houden
 • Langetermijnplanning
  Planning opmaken voor renovatie- en verbeteringswerken met jaarlijks bezoek van het pand.
 • Opname meterstanden
  Water, elektriciteit, … van gemeenschappelijke delen.
 • Opstellen leverancierslijst

FINANCIEEL

 • Begroting Opmaken
  Zowel voor de gewone, als de buitengewone uitgaven.
 • Betaling Gemeenschappelijke Rekeningen
  via een geïndividualiseerde rekening, op naam van de vereniging.
 • Kosten Verdelen
  met een gedetailleerde afrekening per privatief.
 • Invorderen van de verschuldigde bedragen
 • Reservekapitaal aanleggen
 • ...